top of page
Projekt bez nazwy-2.png

Informacje dla rodziców pragnących przygotować dziecko do I Komunii Świętej

 

 

Do I Komunii Świętej przygotowujemy dzieci z rodzin, które są zapisane do parafii i uczęszczają na Mszę świętą niedzielną przynajmniej rok przed rozpoczęciem przygotowania. Prosimy by rodzice zatroszczyli się by dziecko znało cały pacierz (Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład apostolski, Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 10 przykazań Bożych, Przykazanie miłości Boga i bliźniego, Aniele Boży, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu). Ta postawa jest wyrazem modlitwy w rodzinie.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej powinno odbywać się we Wspólnocie Parafii, z którą od lat związana jest Wasza rodzina. Związanie to nie może być iluzją, rzeczywistością fikcyjnie istniejącą tylko na „papierze” ale związanie to oznacza Waszą obecność w życiu Parafii wyrażaną w Waszej modlitwie podczas niedzielnych zgromadzeń liturgicznych oraz w Waszej odpowiedzialności za rozwój Parafii (udział w różnych wydarzeniach i rekolekcjach np. wielkopostnych, dzielenie się swoim czasem w formie wolontariatu itp.). Okazją do budowania Wspólnoty Parafii jest możliwość osobistego poznania Was podczas kolęd (Odwiedzin Duszpasterskich).

Dla mnie - duszpasterza jest to wyraz utożsamienia się z Parafią i jest prostym świadectwem bycia jej częścią.
W wyjątkowych sytuacjach, z powodu zaniedbania praktykowania wiary w rodzinie i braku przynależności do jakiejkolwiek Parafii, zakładamy wydłużenie przygotowania. W Pierwszym roku zalecamy wejście i poznanie Wspólnoty Parafii poprzez uczestniczenie w niedzielnych Eucharystiach a w następnym dodatkowo katechezy przygotowawcze. Takie decyzje są podyktowane rzeczywistą troską o Waszą wiarę.


Dlatego że przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej powinno odbywać się we własnej Wspólnocie Parafii, jako jeden z etapów życia chrześcijańskiego, zasadniczo nie widzimy podstaw do przygotowania Dzieci z innych Parafii. Od tej reguły są wyjątki, które podlegają indywidualnemu rozeznaniu w rozmowie z Duszpasterzem. I Komunia Święta powinna być przyjmowana w kościele, do którego dziecko będzie uczęszczało następnych miesiącach i latach.

bottom of page