top of page

 

Kilka słów o zapisie do parafii.
 

W polskich warunkach naszą parafią jest ta, na której terenie się mieszka od przynajmniej 3 miesięcy. Proboszcz wraz z księżmi z tej parafii są naszymi duszpasterzami. 

 

Jeśli jesteśmy ponad 6 miesięcy poza polską parafią trzeba zarejestrować się w nowej parafii.
W przypadku duszpasterstw językowych czyli także społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii polskie parafie są tzw. parafiami personalnymi a nie terytorialnymi. Naszą parafią jest ta, do której się uczęszcza przez okres przynajmniej 3 miesięcy i w której dokonało się prostej formy rejestracji - zapisu.

Słowo „zapisać się” można zaznaczyć w cudzysłowie, ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do parafii, ale od rzeczywistego uczęszczania do kościoła czyli budowania Wspólnoty. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o dopełnienie formalności, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafianina czy parafianki, tzn. żeby duszpasterze parafii mogli w razie potrzeby wystawić odpowiednie dokumenty.

Po co zapis?

Najczęstszymi sytuacjami, w których potrzebujemy mieć pewność, że ktoś przynależy do naszej parafii są:
- chrzest dziecka
- pierwsza komunia św. dziecka
- zaświadczenie do szkoły
- bierzmowanie
- spisanie protokołu przedmałżeńskiego, ślub
- gdy ktoś zostanie poproszony o to, by zostać ojcem/matką chrzestną
- pogrzeb

Przyjęta forma zapisów do parafii daje również duszpasterzom możliwość skontaktowania się w przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji czy zdarzeń z osobami, które identyfikują się z naszym duszpasterstwem.

 

Pragniemy bydować realną Wspólnotę wiary. 

bottom of page