top of page

MINISTRANCI

Ministranci to grupa chłopców i młodzieńców tworzących Wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza. Naszym najważniejszym zadaniem jest troska o piękno liturgii w parafii. Przez swoją radosną służbę staramy się jak najlepiej służyć Bogu i bliźnim. Służba Chrystusowi to nasze zadanie, zgodnie z naszym zawołaniem: Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie. 
Oprócz podejmowania służby przy ołtarzu staramy się tworzyć zgraną, solidarną i wesołą wspólnotę osób wspólnie spędzających czas na modlitwie, pogłębianiu swojej wiary i wiedzy religijnej, zabawie, rywalizacji sportowej i wycieczkach. Jednoczy nas Chrystus, którego staramy się naśladować.

bottom of page